Ubezpieczenie szkolne

Znajdziesz tutaj szczegółowe informacje na temat wariantów ubezpieczenia. 

Wybierz wariant który spełni twoje wymagania. 

Ubezpieczenie

Z roszczeniem o wyczynowe uprawianie sportu oraz COVID - 19.

SUMA UBEZPIECZENIA / WARIANT WARIANT I
WARIANT II WARIANT III
SKŁADKA ZA OSOBĘ 50,80 ZŁ 80,10 ZŁ 174,90 ZŁ
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 35.500 ZŁ 72.000 ZŁ 160.000 ZŁ
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 35.500 ZŁ  51.000 ZŁ 95.000 ZŁ
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku/suma ubezpieczenia  20.500 ZŁ   36.000 ZŁ 80.000 ZŁ
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu  20.500 ZŁ 36.000 ZŁ 80.000 ZŁ
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  20.500 ZŁ 36.000 ZŁ 80.000 ZŁ
Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu 205 zł 
za każdy 1%  
360 ZŁ
 za każdy 1%
800 ZŁ
 za każdy 1%
Świadczenie Bólowe – gdy nie wystąpił uszczerbek na zdrowiu.  205 zł 
360 ZŁ 800 ZŁ
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 4.100 ZŁ 7.200 ZŁ 16.000 ZŁ
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku  2.050 ZŁ 3.600 ZŁ 8.000 ZŁ
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja itp.
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku wypadku 
2.000 ZŁ
2.000 ZŁ
3.000 ZŁ
3.000 ZŁ
4.500 ZŁ
4.500 ZŁ
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych  do 10.800 ZŁ do 10.800 ZŁ do 24.000 ZŁ
Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych do 30%  do 10.800 ZŁ do 10.800 ZŁ do 24.000 ZŁ
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) 100 ZŁ za dzień 100 ZŁ za dzień 100 ZŁ za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby / COVID - 19
(świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni)
100 ZŁ za dzień 100 ZŁ za dzień 100 ZŁ za dzień
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki  205 ZŁ 360 ZŁ 500 ZŁ
Pogryzienie przez psa 1% SU oraz pokąsania, ukąszenia 2% SU
(w przypadku pokąsania, ukąszenia warunek- 2-dniowy pobyt w szpitalu)
205 ZŁ / 410 ZŁ 360 ZŁ / 720 ZŁ 800 ZŁ / 1600 ZŁ
Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW  205 ZŁ 360 ZŁ 800 ZŁ
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny  1.025 ZŁ 1.800 ZŁ 4.000 ZŁ
W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem  1.025 ZŁ 1.800 ZŁ 4.000 ZŁ
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy  do 1.500 ZŁ do 1.500 ZŁ do 1.500 ZŁ
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
do 2.500 ZŁ do 2.500 ZŁ do 2.500 ZŁ
Poważne Choroby
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów, Świadczenie 100% SU w przypadku zdiagnozowania Poważnej Choroby 
2.000 ZŁ 2.000 ZŁ 2.000 ZŁ
Zwrot kosztów leków w wyniku nieszczęśliwego wypadku
do 500 ZŁ do 500 ZŁ do 500 ZŁ
Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów słuchowych w związku z NW podczas zajęć lekcyjnych do wysokości 200 zł  do 200 ZŁ do 200 ZŁ do 200 ZŁ
Assistance – pakiet dodatkowy dostawa leków , organizacja wizyt lekarskich, wizyta pielęgniarki, transport medyczny, korepetycje W cenie W cenie W cenie
Wybierz WARIANT I Wybierz WARIANT II WYBIERZ WARIANT III

Ubezpieczenie

Z roszczeniem o wyczynowe uprawianie sportu oraz COVID - 19.