Ubezpieczenie NNW szkolne
Z roszczeniem o wyczynowe uprawianie sportu oraz COVID - 19

WARIANT 1
15 600 zł
WARIANT 2
20 000 zł
WARIANT 3
23 200 zł
WARIANT 4
33 000 zł
WARIANT 5 
50 000 zł
WARIANT 6
80 000 zł
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ 38 zł 45,50 50,80 68 zł 98 zł 174,90
WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM
Rodzaj świadczenia:  sumy ubezpieczenia / wysokość świadczeń
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej (suma wypłat)
31 200 zł 40 000 zł 46 400 zł 66 000 zł 100 000 zł 160 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego -Opcja D1 (suma wypłat) 20 600 zł 25 000 zł 28 200 zł 38 000 zł 55 000 zł 95 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku/suma ubezpieczenia 15 600 zł 20 000 zł 23 200 zł 33 000 zł 50 000 zł 80 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu 15 600 zł 20 000 zł 23 200 zł 33 000 zł 50 000 zł 80 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15 600 zł 20 000 zł 23 200 zł 33 000 zł 50 000 zł 80 000 zł
Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu 156 zł
za każdy 1%
200 zł
za każdy 1%
232 zł
za każdy 1%
330 zł
za każdy 1%
500 zł
za każdy 1%
800 zł
za każdy 1%
W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – świadczenie w wysokości 1% SU  „ŚWIADCZENIE BÓLOWE” 156 zł 200 zł 232 zł 330 zł 500 zł 800 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 20% SU 3 120 zł 4 000 zł 4 640 zł 6 600 zł 10 000 zł 16 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 10% SU 1 560 zł 2 000 zł  2 320 zł 3 300 zł 5 000 zł 8 000 zł
Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz rehabilitacja w wyniku NNW Limit na jedno i wszystkie zdarzenia

Wysokość świadczenia do 100% SU 
(nie więcej niż wyniosą rzeczywiste, poniesione koszty)
SU 3 000 zł SU 3 000 zł SU 3 000 zł SU 3 000 zł SU 3 000 zł SU 3 000 zł
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych do 30% SU do 4 680 zł
do 6 000 zł do 6 960 zł do 9 900 zł do 15 000 zł do 24 000 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych do 30% do 4 680 zł do 6 000 zł do 6 960 zł do 9 900 zł do 15 000 zł do 24 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D4 (świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) 100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - Opcja D5 (świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) 100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczkijednorazowe świadczenie 1% SU 156 zł 200 zł 232 zł 330 zł 500 zł 800 zł
Pogryzienie przez psa 1% SU oraz pokąsania, ukąszenia 2% SU
(w przypadku pokąsania, ukąszenia warunek- 2-dniowy pobyt w szpitalu)
156 zł / 312 zł 200 zł / 400 zł 232 zł / 462 zł 330 zł / 660 zł 500  / 1 000 zł 800  / 1 600 zł
Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW - w wyniku, którego konieczny był
co najmniej 3-dniowy pobyt w szpitalu 1% SU
156 zł 200 zł 232 zł 330 zł 500 zł 800 zł
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny - jednorazowe świadczenie w wys. 5% SU  780 zł 1 000 zł 1 160 zł 1 650 zł 2 500 zł 4 000 zł
W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem – świadczenie w wysokości 5% SU 780 zł 1 000 zł 1 160 zł 1 650 zł 2 500 zł 4 000 zł
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozyopcja D20 do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D2 do 2 500 zł do 2 500 zł do 2 500 zł do 2 500 zł do 2 500 zł do 2 500 zł
Poważne Choroby - Opcja D6 nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów, Świadczenie 100% SU w przypadku zdiagnozowania Poważnej Choroby 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
Zwrot kosztów leków w wyniku NNW - Opcja D18 - jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na leki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do kwoty 100% sumy ubezpieczenia. Zwrot kosztów następuje pod warunkiem, iż Ubezpieczony w związku z nieszczęśliwym wypadkiem przebywał w szpitalu przez okres minimum 4 dni, do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów słuchowych
w związku z NW podczas zajęć lekcyjnych do wysokości 200 zł 
do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł
Assistance Suma Ubezpieczenia 5.000 zł – pakiet dodatkowy W CENIE W CENIE W CENIE W CENIE W CENIE W CENIE
WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM